ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wolne miejsca w przedszkolu

Zapraszamy do nowo otwartego oddziału przedszkolnego w budynku szkoły przy ul. Transportowej 2. Katolickie przedszkole to placówka z wieloletnim doświadczeniu pracy z dziećmi, stawiające na wszechstronny rozwój dzieci oraz wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. Pracuje u nas wykwalifikowana i kochająca pracę z dziećmi kadra nauczycielska.

Oferujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęcia z języka angielskiego, które odbywają się codziennie.

Dodatkowymi atutami są:

  • nowoczesne, kolorowe sale,
  • smaczne posiłki z własnej kuchni (dzienne wyżywienie 8 zł/ os.),
  • własny plac zabaw,
  • nowoczesny sprzęt,
  • atrakcyjne czesne (300 zł wpisowego, 300 zł miesięczne czesne).

W celu zgłoszenia dziecka do nowego oddziału należy wypełnić WNIOSEK i złożyć w sekretariacie szkolnym w budynku przy ul. Transportowej 2. Podczas przerw w pracy sekretariatu dokumenty w zaklejonej kopercie można wrzucić do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z sekretariatem.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do przedszkola