ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

ŚwiętoAniołów Stróżów

Święto Aniołów Stróżów stało się coroczną uroczystością obchodzoną 2 października w naszym przedszkolu z wielką pompą. Od samego rana do przedszkola przychodziły „aniołki”. Przez cały dzień czekało na nie wiele anielskich atrakcji. W tym roku była nawet zabawa taneczna, pląsy, konkursy. Dzieci w swoich grupach wykonywały aniołki różnymi technikami.