ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola 2020/21

Termin składania wniosków: 1 czerwca – 8 czerwca 2020r. do godz. 15:00

Wnioski dostępne do pobrania na stornie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/ lub bezpośrednio w placówce.

Dopuszczalne formy wniosków:

  • wysłanie skanu wniosku i skanów pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki: przedszkole@budujemyludzi.pl
  • dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki:
    • ul. Sitarska 25

Więcej informacji na temat oferty przedszkola na stronie rekrutacja.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty.