ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do Katolickiego Przedszkola im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku przy ul. Sitarskiej 25 i Transportowej 2 rozpocznie się 24 lutego 2022r.

Nasze przedszkole działa na zasadach przedszkola publicznego, dlatego rekrutacja odbywa się przez system miejski.

Aby móc wziąć w niej udział należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

  • Wnioski wypełnione elektronicznie należy wydrukować i podpisane złożyć w przedsionku wejścia do budynku przedszkola (do przygotowanej skrzyneczki).
  • W każdym budynku przedszkola przy wejściu lub w sekretariacie będą także przygotowane puste druki do uzupełnienia w razie braku możliwości zgłoszenia elektronicznego.
  • Tylko wnioski podpisane podpisem elektronicznym nie muszą być składane w formie papierowej.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem, tel: 85 65 23 183, 572 411 741.

ZAPRASZAMY!