ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Przedszkole nieczynne do 24.05.2020 r

Szanowni Państwo

Powołując się na decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego, z dnia 30.04.2020r., Katolickie Przedszkole im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku pozostaje zamknięte do dnia 24 maja 2020r.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z materiałów przesyłanych dla dzieci przez naszych nauczycieli w ramach edukacji zdalnej.

Karolina Tołoczko
Dyrektor ZSK
im. ks. F. Blachnickiego
w Białymstoku