ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

W roku szkolnym 2020/2021 grupa Słoneczka po raz kolejny wzięła udział w Projekcie Czytelniczym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” autorki Anety Konefał. W ramach projektu przekazywana była miłość do czytania w trakcie realizacji 5 modułów:

  • Książka z dzieciństwa
  • Mały Miś w świecie emocji
  • Dbamy o zdrowie
  • Zmisiowany ekokalendarz
  • Misiowe laboratorium „Czterech żywiołów”

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole zdobyło CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI (kliknij tutaj) za projekt MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY. Projekt ma na celu promowanie literatury dziecięcej i czytelnictwa, ale także pobudza wieloobszarową aktywność dzieci: plastyczną, matematyczną czy przyrodniczą.