ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Lista kandydatów do KP

Szanowni Państwo

Poniżej przestawiamy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiego Przedszkola im. ks. F. Blachnickiego na rok szkolny 2022/2023.