ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowejhttps://www.gov.pl/web/edukacja/