ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzieci z Katolickiego Przedszkola im. ks. Franciszka Blachnickiego przystąpiły do Międzynarodowego Projektu „Piękna nasza Polska cała”. Zadania na wrzesień zrealizowano. Pierwsze zadanie to  samodzielne wykonanie i wysłanie pocztówek do powstańca Warszawy – pana Jerzego Chmielewskiego. Dzieci, w ten sposób chciały okazać wdzięczność  za to, że żyją w wolnej Polsce i dumę, że są Polakami.

Po lekturze książki Doroty Cembrzyńskiej-Nogali pt.: „Syberyjskie przygody Chmurki”, w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej dzieci z Katolickiego Przedszkola im. ks. F. Blachnickiego udały się pod pomnik Sybiraka. Złożyły kwiaty, zapaliły znicze i pomodliły się w intencji wszystkich tych, którzy ucierpieli w jakikolwiek sposób na Syberii; oddali życie, umarli w nieludzkich warunkach z głodu i wycieńczenia, zostali tam na zawsze. To było kolejne zadanie z tego projektu.