ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Życzenia Wielkanocne

Syn Boży, Jezus Chrystus, gromadzi nas dzisiaj wokół Tajemnicy swojego Zmartwychwstania. Stajemy przed Nim – pełnym blasku i chwały, aby na nowo zaczerpnąć z ożywczego źródła naszego zbawienia.
Niech Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest fundamentem naszej chrześcijańskiej nadziei, przepełni Wasze serca światłem, duchową radością i mocą w odważnym pójściu za Zwycięskim Królem.

Niech Chrystus Pan swoją łaską dodaje odwagi, przezwycięża lęk i wszelkie obawy, byśmy wierni Jego Ewangelii, ufnie zdążali drogą ku wiecznemu zbawieniu, które wysłużył nam Jezus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.

Z życzeniami –
W imieniu całej społeczności
Zespołu Szkół Katolickich im ks. F. Blachnickiego i Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia “Ezechiasz”

Karolina Tołoczko
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im ks. F. Blachnickiego w Białymstoku