ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki mieszczące się w 9 (najwyższej) skali staninowej co oznacza, że z każdego przedmiotu egzaminacyjnego zaliczamy się do grona 4% najlepszych szkół w Polsce.

Gratulacje !