ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wszystkich Świętych

27 października uczniowie naszej szkoły mieli okazję zamienić mundurek szkolny na strój wybranego świętego. Pielęgnując szkolną tradycję wspominania wszystkich Świętych, która przypada w kalendarzu liturgicznym 1 listopada, młodsi i starsi uczniowie oraz nauczyciele przez wspólną modlitwę i zabawę wyrażali wdzięczność za dar życia i powołanie człowieka do świętości.