ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wrzesień w klasie drugiej

Wrzesień to czas powrotu do przyjaciół i do nauki. Drugoklasiści nie zapomnieli o tym, że jest to także miesiąc pamięci o bohaterach narodowych. Uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji BohaterOn, podczas której rozmawiali o Powstańcach Warszawskich i stworzyli plakaty na temat patriotyzmu.

W pierwszym miesiącu nauki przypomnieliśmy także zasady bezpieczeństwa na drodze, biorąc udział w akcji „Bezpieczniej w kamizelce”.

Nowy rok szkolny to nowe prace w ramach projektu edukacyjnego Kreatywne Prace Plastyczne. Uczniowie mieli okazję poznać technikę „mokre w mokrym”. Bawili się świetnie, tworząc piękne, barwne prace.

Pod koniec września rozpoczęła się kalendarzowa jesień, dlatego drugoklasiści udali się do Białostockiego Parku Kieszonkowego w poszukiwaniu schyłku roku. Misja została wykonana, skarby jesieni odnalezione, a przy okazji wszyscy świetnie się bawili na świeżym powietrzu.