ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Torba Samarytanka

Głodnych nakarmić to jeden z uczynków miłosierdzia względem ciała, który należy spełniać na miarę naszych możliwości.

Akcja „Torba Samarytanka” organizowana cyklicznie przez Caritas Polska ma na celu udzielenie pomocy żywnościowej osobom ubogim, starszym i samotnym.

Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły postanowili wesprzeć ten szczytny cel. W dniu 13 listopada żywność została przekazana do noclegowni Caritas Archidiecezji Białostockiej mieszczącej się przy ulicy Kolejowej 26 w Białymstoku.