ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Teatr cieni

W ramach zajęć z edukacji wczesnoszkolnej dzieci z kl. Ib zorganizowały teatr cieni. Przygotowały stelaż, płótno, latarkę i sylwety do bajek. Improwizując zaprezentowały „Bajkę o Czerwonym Kapturku”, „Trzy świnki” i „O rycerzach z Podlasia”. Zabawa w teatr przyniosła dzieciom wiele radości.