ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Śpiewanie kolęd z ab. Józefem Guzdkiem

Tradycją naszej szkoły jest wspólne śpiewanie kolęd, które w tym roku było szczególne ze względu na przybyłych gości i zaangażowanie uczniów.

Po raz pierwszy gościliśmy w naszych progach Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Józefa Guzdka.

Uczniowie pod opieką pań od muzyki, katechezy i edukacji wczesnoszkolnej odśpiewali najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

Nie zabrakło też tańca i solowych występów: Patryk z klasy III zagrał na pianinie, a Tymoteusz z klasy IV na gitarze.

Wraz z księdzem arcybiskupem przybyli do nas ks. dr Bogdan Skłodowski Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Białymstoku, proboszcz parafii św. Karola Boromeusza ks. Mirosław Niebrzydowski oraz ks. Mateusz Dobrzyński.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele organu prowadzącego szkołę pan Wojciech Kamiński i pani Małgorzata Motybel.

Na koniec Jego Ekscelencja skierował do zebranych słowo i udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.