ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Ślubowanie uczniów i nauczycieli

15 października podczas szkolnej Mszy Świętej w kościele pw. św. Karola Boromeusza odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów i nauczycieli. Jest to jeden z elementów tradycji Katolickiej Szkoły Podstawowej. Jak co roku, w czasie uroczystej Mszy Świętej inaugurującej nowy rok szkolny uczniowie złożyli przyrzeczenie dotyczące wypełniania obowiązków szkolnych oraz zachowania jako ucznia szkoły katolickiej. Szczególnie było to ważne dla uczniów klasy I, którzy na Mszy w intencji swojej i swoich rodziców takie ślubowanie złożyli po raz pierwszy. Nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej również odnowili swoje zobowiązanie do służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie poprzez rzetelną pracę nad kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.