ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Rekolekcje

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” to hasło roku liturgicznego jak również temat tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych, które w dniach 18-20 marca przeżywaliśmy w naszej szkole. W tym czasie uczniowie mogli pogłębić relację z Panem Bogiem po przez rozważania Drogi Krzyżowej, modlitwę Gorzkich Żali, udział we Mszy świętej oraz w sakramencie pokuty.

Nad przebiegiem rekolekcji czuwał ksiądz Mateusz oraz katechetka p. Ania. Nie zabrakło też gości. Słowo do uczniów skierowała p. Dorota Markowska, p. Monika Rafało wraz z córkami Emilką i Eweliną, animatorzy z Ruchu Światło Życie z parafii św. Karola Boromeusza oraz absolwent naszej Katolickiej Szkoły diakon Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku Michał Wiszowaty.

Ostatniego dnia przeżywaliśmy Dzień Patrona naszej Szkoły, gdzie zarówno młodsi jak i starsi uczniowie mogli wykazać się znajomością najważniejszych faktów z życia ks. Franciszka Blachnickiego. W dniach 20-21 gościliśmy również figurę Matki Bożej, której podobnie jak ksiądz Franciszek zawierzaliśmy nasze życie.