ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Pasowanie na ucznia klasy I

W dniu 15 października, po uroczystej Mszy Świętej w kościele św. Karola Boromeusza w budynku szkoły przy ul. Transportowej odbyła się szczególna uroczystość dla wszystkich pierwszaków. Uczniowie klasy Ia i Ib wierszem i piosenką zaprezentowali wszystkim zgromadzonym swoją gotowość do stania się „stuprocentowym pierwszakiem”. Po takiej zdecydowanej deklaracji pani Dyrektor Karolina Tołoczko pasowała wszystkich pierwszaków na uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej. Jako świadectwo tego wydarzenia każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i szkolną legitymację. Nie zabrakło również świętowania przy odrobinie słodkości.