ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Myrmekolog

Klasy I-III powitały pierwszego gościa w tym roku szkolnym. Był to pan myrmekolog – hodowca mrówek, a jednocześnie tata jednego z naszych uczniów. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek na temat życia mrówek. Miały okazje do zadawania pytań, aby jeszcze bardziej zgłębić wiedzę na ten interesujący temat. Na koniec mogły poobserwować mrówki w formikarium oraz wziąć do ręki równonoga – owada, który pomaga utrzymać miejsce życia mrówek w czystości. Był to niezwykły czas, w którym każdy z uczniów odkrył, że mrówki to niezwykłe zwierzęta, których nie należy się bać!

Dziękujemy przybyłemu ekspertowi i zapraszamy innych, chętnych rodziców do podzielenia się swoją wiedzą z naszymi uczniami. ??