ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Korowód wszystkich Świętych

W przededniu Uroczystości Wszystkich Świętych uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w strojach nawiązujących do postaci świętych i błogosławionych przez modlitwę i wspólną zabawę wyrażali radość z życia wiecznego, gdzie dane jest duszom przebywać blisko Boga.

Korowód Wszystkich Świętych jest chrześcijańską odpowiedzią na coraz częściej obchodzone wśród dzieci i młodzieży pogańskie święto Halloween. Jesteśmy powołani do życia w świetle a nie mrokach ciemności. Wiara w orędownictwo świętych w naszym życiu jest elementem naszej wiary, o której nie powinniśmy zapominać.