ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Koło Małego Odkrywcy część 4

W styczniu działania Koła Małego Odkrywcy skupione były wokół kryptologii. Kryptologia jest to dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. 25 stycznia obchodziliśmy Dzień Kryptologii, święto ustanowione w 2007 r. przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dzień ten jest wyrazem hołdu trzem naukowcom i absolwentom UAM, którzy swoim osiągnięciem przyczynili się do późniejszych sukcesów aliantów w walce z hitlerowcami podczas II wojny światowej. Złamali szyfr niemieckiej maszyny kodującej Enigma. Czynu tego dokonali polscy matematycy i kryptolodzy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski.

Uczniowie mieli za zadanie wejść w rolę polskich asów wywiadu i z pokoju pełnego zagadek wykraść plany maszyny szyfrującej. Rozwiązywali zagadki, krzyżówki, dekodowali wiadomości, ćwiczyli spostrzegawczość i umiejętność pracy w grupie.

W drugiej części zajęć szyfrowali swoje imiona, nazwy miast – szyfrem Cezara. Poznali zasady tworzenia bezpiecznych haseł w komputerze oraz rozpoznawali ikony informujące o bezpieczeństwie w sieci.

Zajęcia były źródłem wielu pozytywnych emocji i dużego zaangażowania dzieci.