ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Koło Małego Odkrywcy część 2

Za nami następny miesiąc pracy Koła Małego Odkrywcy. Uczniowie zgłębiali tajniki wody i wyporności. Skonstruowali wynalazki, które nie toną. Składały z papieru łódki techniką origami. Zastanawiały się, jak to się dzieje, że łódź podwodna schodzi na dno morza i wypływa na jego powierzchnię. Poznały zasadę działania peryskopu. Wykonały doświadczenie z nurkiem w roli głównej. Poznały dorobek wielkiego polskiego wynalazcy Stefana Drzewieckiego. Oto fotograficzna relacja z tych zajęć.