ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Koło Małego Odkrywcy

Koło Małego Odkrywcy działające w naszej szkole uczestniczy w projekcie “Być jak Ignacy”. W październiku dzieci poznały dorobek naukowy polskiej noblistki M. Skłodowskiej-Curie, budowę atomu, najczęściej spotykane pierwiastki chemiczne oraz przeprowadzały proste eksperymenty. Oto pierwsza relacja z zajęć.