ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Świąteczna wymiana kartek

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie z klas IV-VIII włączyli się w akcję wymiany kartek świątecznych pomiędzy szkołami z całej Polski. W połowie grudnia uczniowie wykonali własnoręcznie kartki bożonarodzeniowe. W każdej kartce znalazły się życzenia oraz listy w języku angielskim napisane przez uczniów. W akcji udział wzięły 4 szkoły z różnych części Polski i oczywiście nasza szkoła. Radość z otwierania kartek i czytania liścików od kolegów i koleżanek z innych szkół była ogromna. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że chcieliby to powtórzyć w przyszłości.