ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Ekesperymenty

Klasa II miała okazję poeksperymentować. Uczniowie wykonując eksperyment z drożdżami, sprawdzali, jak to się dzieje, że ciasto rośnie. Stworzyli swoje własne kryształki soli. Poznali właściwości cieczy. Odkryli, że ciecze mają różną gęstość. Wszystkim ta lekcja bardzo się podobała.