ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo – drogowych

kl. 6 wzięła udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych oraz właściwego zachowania na terenach kolejowych, dołączając do grona Ambasadorów Bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej “Bezpieczny Przejazd”, prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe.