ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Akcja „Milion dzieci modli się na różańcu”

18 października 2021 r. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej kolejny już raz łączyli się w modlitwie różańcowej z dziećmi z różnych stron świata. Ogólnoświatowa modlitewna inicjatywa Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ma na celu pobudzenie i przywrócenie wiary w moc modlitwy. „Milion dzieci modli się na różańcu” to zachęta, by dzieci odpowiedziały na zaproszenie Matki Bożej z Fatimy skierowane niegdyś do Hiacynty, Franciszka i Łucji a aktualne również w czasach dzisiejszych. Ufna i szczera modlitwa dziecka może wyprosić pokój, zmienić świat i pokonać zło.