ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Zmiana godzin pracy sekretariatu szkolnego w trakcie Ferii Zimowych

Od 23.01 – 03.02.2023 Sekretariat przy ul. Transportowej 2, będzie czynny w godz.:

pon.-pt. 8.00 – 14.00.