ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

#wartezapamietania

W tym roku obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Staramy się na wiele sposobów czcić tę ważną datę. Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji zatytułowanej “Warte zapamiętania”, która polegała na zaprojektowaniu przez uczniów Karty cytatów znanych Polek i Polaków. Celem inicjatywy było, aby za pośrednictwem “Kartek” zmobilizować jak największą liczbę osób do rozmów na temat znanych Polek i Polaków, których wypowiedziane przez nich ważne słowa, sentencje i myśli skłaniają nas do przemyśleń, zmiany postaw i refleksji na temat życia, patriotyzmu i itd.

Cytaty przygotowali uczniowie z klasy IV.