ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Torba Samarytanka

W dniach 19-27 października 2020 roku we współpracy z Caritas Archidiecezji Białostockiej w szkole zorganizowana została akcja dobroczynna pn. „Torba Samarytanka”. Zbiórkę żywności w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadzono już kolejny raz. Dziękujemy uczniom i rodzicom za zaangażowanie i dary dla ubogich naszej archidiecezji.