ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Szkolne kolędowanie

20 stycznia 2022 r.

„Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas…” to nie tylko słowa jednej z piękniejszych kolęd, to również element życia społeczności Katolickiej Szkoły Podstawowej im. księdza F. Blachnickiego. Jak co roku uczniowie naszej szkoły śpiewem kolęd i pastorałek podtrzymywali wieloletnią tradycję szkoły – Szkolnego kolędowania. W zupełnie innych realiach spowodowanych pandemią, w podziałach na mniejsze grupy, razem z nauczycielami śpiewali kolędy, zadawali pytania i szukali odpowiedzi związanych z tematyką kolęd. Uczniowie młodszych klas mieli okazje zakręcić gwiazdą, która dawniej towarzyszyła kolędnikom odwiedzającym domy, by uraczyć ich mieszkańców śpiewem kolęd. Podczas naszego kolędowania nie zabrakło też słodkiego podziękowania.