ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Spotkanie formacyjne

28 września w budynku przy ul. Transportowej 2 odbyło się Spotkanie Formacyjne skierowane do rodziców i pracowników Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego. Podczas spotkania glos zabrali zaproszeni gości: ksiądz Mateusz Dobrzyński oraz Państwo Anna i Marek Skrypko, którzy dali świadectwo, o tym jak wygląda ich życie we wspólnocie Domowego Kościoła. Jak będąc aktywnie pracującymi rodzicami znajdują czas dla Pana Boga, swoich dzieci i przede wszystkim dla siebie jako małżonków. Ich świadectwo miało na celu pokazanie zebranym, że żyjąc w bliskiej relacji z Bogiem i ze Słowem Bożym można realizować się na innych płaszczyznach korzystając mądrze z tego co daje nam świat. Wspólnota Domowego Kościoła podobnie jak Ruch Światło Życie została zainicjonowana przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.

W dalszej części spotkania Pani Dyrektor Karolina Tołoczko przedstawiła najważniejsze zagadnienia i sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły w roku szkolnym 2023-24.