ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Sekretariat Nieczynny

28 stycznia 2022r. (piątek) sekretariat będzie nieczynny.

Zapraszamy w poniedziałek 31.01.2022r. w zwykłych godzinach pracy sekretariatu.
Zakładka – Kontakt