ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Szanowni Państwo,

Przekazujemy kilka informacji na temat rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2021/2022

Całą społeczność szkolną zapraszamy na Mszę Świętą inaugurującą nowy rok szkolny 1 września 2021 o godz. 9.00 do kościoła pw. św. Karola Boromeusza w Białymstoku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 94.

Po Eucharystii rodziców i dzieci klas Ia i Ib zapraszamy na spotkanie z wychowawcami do budynku Szkoły Katolickiej przy ul. Transportowej 2. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek, długopisów i 20 zł kaucji na kluczyki do szafek szkolnych.

Uczniowie klas II – VIII pod opieką  wychowawcy przechodzą do budynku szkoły na spotkanie, które zakończy się ok. godz. 11.00.

Uczniowie samodzielnie wracający do domu muszą przekazać wychowawcy zgodę na samodzielny powrót podpisaną przez rodzica/opiekuna.

1 września został przewidziany dyżur opiekuńczy w świetlicy szkolnej od godz. 7.00

Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje strój galowy.