ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


3 maja 1791 roku uchwalono w Polsce Konstytucję, ustawę rządową regulującą ustrój prawny RP Obojga Narodów. Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji odbył się apel przygotowany przez uczniów klasy IV. Uczestnicy uroczystości mogli w przystępny sposób wzbogacić swoją wiedzę historyczną dotyczącą tej ważnej ustawy. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.