ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy

O tym, że należy pomagać innym, szczególnie tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji wiedzą doskonale uczniowie naszej szkoły i ich rodzice. W dość krótkim czasie przeprowadzonych zostało kilka akcji charytatywnych. Zbierane były rzeczy pierwszej pomocy dla kobiet i małych dzieci oraz produkty żywnościowe. Uczniowie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na terenie szkoły oraz loterię z fantami. Codziennie podczas modlitwy szkolnej prosimy Świętego Michała Archanioła o obronę od zła i zakończenie wojny.