ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Międzynarodowa akcja „Milion dzieci modli się na różańcu”

Po raz drugi uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej wezmą udział w Międzynarodowej akcji organizowanej przez papieską fundację „Pomoc Kościołowi w potrzebie.” 18 października o godzinie 9:00 będziemy modlić się tajemnicami radosnymi różańca świętego przywołując postać świętego Józefa – patrona tego roku, prosząc o błogosławieństwo dla jedności i pokoju na świecie.