ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku
ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677
ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 85 65 23 183

“Służę więc jestem” Konkurs na 100-lecie urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

Regulamin konkursu załącznik