ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Koło Małego Odkrywcy

Na zajęciach koła Małego Odkrywcy uczniowie młodszych klas odkrywali tajniki mózgu, a informacje, o których dowiedzieli się ostatnio, zapisali w postaci mapy mentalnej.

Inspiracją do skonstruowania kompasu – aby zdobyć biegun i nie zgubić się w bezkresnym Morzu Antarktycznym – było poznanie postaci H. Arctowskiego. Przy okazji można było poznać innych podróżników i ich dokonania (K. Kolumb, A. Vespucci, F. Magellan).

Rozmowa o początkach lotnictwa to sposób na zapoznanie się z silnikami odrzutowymi i rakietami. Efektem końcowym były skonstruowanie samolotów transportowych i pasażerskich.