ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

IMIENINY KSIĘDZA ARCYBISKUPA

19 marca obchodziliśmy imieniny Księdza Arcybiskupa Metropolity Józefa Guzdka. Z tej okazji przedstawiciele Organu Prowadzącego, Dyrekcji i uczniów złożyli w imieniu całej społeczności ZSK im. ks. F. Blachnickiego najserdeczniejsze życzenia Czcigodnemu Solenizantowi.