ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień Patrona

24 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona. Data nie jest przypadkowa. To właśnie w tym dniu wypada 101 rocznica urodzin Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Społeczność szkolna rozpoczęła świętowanie od spotkania na Mszy Świętej w parafii pw. świętego Karola Boromeusza. Dalsza część odbyła się w szkole.

Uczniowie między innymi brali udział w Quizie wiedzy o Patronie szkoły, pochylali się nad Słowem Bożym podczas przedstawiania przypowieści biblijnych oraz „Wyprawy otwartych oczu”, którą ksiądz Franciszek zapożyczył z harcerstwa i nadał nowe znaczenie w Ruchu Światło- Życie.