ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień Papieski

16 października obchodzimy w Kościele XXI Dzień Papieski. W tym roku hasło przewodnie brzmi: „Nie lękajcie się”. „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi” to jedna z najbardziej znanych na świecie wypowiedzi świętego Jana Pawła II. Papież Polak wypowiedział te słowa 22 października 1978 roku w Rzymie podczas Mszy Świętej na placu św. Piotra inaugurującej jego pontyfikat.

Dzień Papieski jest dziełem Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia (FDNT), która powstała w roku 1999 po pielgrzymce papieża Polaka do Ojczyzny. W niedzielę poprzedzającą to wydarzenie co roku odbywa się zbiórka w ramach FDNT na m.in. fundusz stypendialny dla zdolnej, niezamożnej młodzieży z mniejszych miast. W roku 2021 wypada to 10 października.

W związku z przypadającym na ten czas wspomnieniem postaci Jana Pawła II uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowują dekoracje i informacje o Świętym Janie Pawle II. Podczas modlitwy szkolnej jak również lekcji religii będziemy też zastanawiać się nad słowami, które kiedyś skierował do ludzi Papież, a które wciąż są aktualne.