ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień Babci i Dziadka

Kochamy naszych dziadków i nigdy o nich nie zapominamy. W tym roku ze względu na pandemię znowu nie mogliśmy przyjąć naszych miłych gości w szkole. Jednak wszyscy uczniowie klas I – III przygotowali prezenty, a także przedstawienia dla babci i dziadka, które zostały nagrane i z pomocą rodziców rozesłane do dziadków.