ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień Anioła Stróża

W piątek 1 października obchodziliśmy dzień Anioła Stróża. W tym dniu w szkole było biało od aniołów. A podczas modlitwy i lekcji religii przypominaliśmy sobie wiadomości na temat Anioła Stróża. Na przerwach i po zakończonych zajęciach nie zabrakło małego relaksu przy anielskiej muzyce.