ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Bóg się rodzi, moc truchleje…

16 grudnia społeczność naszej szkoły spotkała się na jasełkach i uroczystym poczęstunku. Pomimo mało przychylnej aury pogodowej w naszych sercach panowała gorąca atmosfera. Uczniowie pod opieką wychowawczyni klasy III przygotowali pantomimę o narodzeniu Pana Jezusa, przeplataną układami tanecznymi i piosenkami. Szóstoklasiści przy wsparciu uczniów z klas IV i VIII odegrali Jasełka pod kierunkiem katechety. Patryk Szczęsnowicz oraz Tymoteusz Ejsmont zagrali kolędy na akompaniamentach.

Po części artystycznej zaproszeni goście: ks. Bogdan Skłodowski i ks. Mateusz Dobrzyński skierowali słowo do zebranych. Na zakończenie Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Ezechiasz pan Remigiusz Rafał Ufa wraz z Panią Dyrektor Karoliną Tołoczko złożyli całej społeczności szkolnej życzenia świąteczne i zaprosili na słodki poczęstunek.