ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Błogosławionych Świąt

Zmartwychwstanie Chrystusa to znak wielkiej nadziei, która przełamuje wszelki niepokój i daje radość wypływającą z pewności, że Pan zwyciężył każdy grzech i śmierć. Będąc w ręku dobrego Boga, w którym jest życie wieczne, wspierani Jego łaską, możemy odrzucić każdy lęk i z odwagą kroczyć drogą wiary ku niebu.

Niech nadzieja i wiara płynąca ze Zmartwychwstania Pańskiego rozjaśni mroki dnia codziennego, wleje w nasze serca radość i pokój, pozwoli wierzyć, że nawet najgorsza noc może przerodzić się w radosny poranek Zmartwychwstania.

Z życzeniami –W imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Katolickich im ks. F. Blachnickiego
i Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia “Ezechiasz”

Karolina Tołoczko
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickichim ks. F. Blachnickiego w Białymstoku