ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Błogosławionych Świąt

“Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki” (J 11, 25-26)

Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszelkich potrzebnych łask od Zmartwychwstałego Pana, radości i pokoju oraz niezachwianej nadziei, że z Chrystusem, który zwyciężył śmierć i żyje na wieki, będziemy mogli przetrwać nawet najtrudniejsze chwile oraz z odwagą iść po drogach życia i świadczyć nieustannie o wielkiej i niepojętej miłości Boga.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

W imieniu całej społeczności
Zespołu Szkół Katolickich
im. Ks. F. Blachnickiego w Białymstoku
Dyrektor
Karolina Tołoczko