ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Akcja “Podaruj książkę szkole”


Przez cały kwiecień w naszej szkole trwała akcja pt. “Podaruj książkę szkole”. Jej celem było rozwijanie czytelnictwa oraz wzbogacanie księgozbioru szkoły o ciekawe pozycje książkowe. Dziękujemy za zaangażowanie! Książka czytana żyje dłużej!