ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Akcja Pączek dla Afryki

Zapraszamy do udziału w akcji Pączek do Afryki. Zbiórka datków odbędzie się w dniach 24.02 -03.03. 2022 r. Akcja prowadzona jest przez misjonarzy – braci kapucynów. Uzbierana kwota zostanie przeznaczona na budowę studni, tak aby kobiety w Afryce nie musiały chodzić wiele kilometrów po wodę, a dzieci były zdrowe, bo będą pić czystą wodę ze studni głębinowych. Swoją darowizną możemy też podarować afrykańskiemu dziecku ciepły posiłek i kolejny rok nauki w szkole. Więcej o akcji na stronie https://paczek.kapucyni.pl/